Gegants i bestiari de Catalunya
Reproducció de figures
d’alguns dels gegants
més emblemàtics
de Catalunya i d’altres
figures del folklore català.
Cada figura o conjunt
de figures es lliura
en una caixa fabricada
especialment per
protegir-la.Si esteu interessats en fer
reproduccions dels gegants,
del bestiari o d’altres elements
folklòrics de la vostra colla
o del vostre poble, adreçeu-vos a:

NAONO, SL
naono@naono.esPunts de venda de les reproduccions:
NAONO, SL
c/ Sicília, 358, 1r., A (xamfrà)
08025 Barcelona
Tel.: 93 241 36 40
Fax: 93 458 75 72
jordi-hurtado@naono.es
Botiga del Museu
d’Història de Catalunya

Pl. de Pau Vila, 3 (Palau de Mar)
08003 Barcelona
Tel.: 93 221 22 18
llibreria@bestiari.net